ETP90 Tryck Transmitter

ETP90 är en serie givare med en rad olika anslutningar som passar de flesta applikationer. Givaren kan mäta på vätskor, gaser och ångor.

ETP90 är tålig mot överbelastning. För de flesta tryckområden kan givaren överbelastas minst tre gånger tryckdigitalaområdets högsta värde och för kortvariga tryckstötar ännu mer.

ETP90 är direktansluten utan tryckförmedlare. Detta eliminerar de problem, t ex temperaturdrift, som brukar förknippas med givare med tryckförmedlare. Eftersom ETP90 inte arbetar med tryckförmedlare är temperaturberoendet lågt. ETP90 är temperatur- och långtidsstabil.