Transmitter för tryck och nivå

1

Transmitterserien ETP är framtagen speciellt för användning inom livsmedels/läkemedelsindustri, papper och cellulosa och många andra sammanhang där en nogrann och hygienisk transmitter krävs. Alla synliga ytor och även processanlutningarna är utförda i korrosionssäkra material. Transmitterns släta och rena design innbär en produkt som är lätt att hålla ren. Transmitterns kapslingsklass IP67 innebär att den kan användas i dammiga och blöta miljöer.

Trycket mäts med hjälp av en piezo-resistiv sensor och omvandlas därefter, i elektroniken, till en 4-20 mA signal eller fältbusskommunikation. Processtrycket mäts med ett för respektive anslutning direktanslutet mätmembran. Membranets tryck överförs till sensorn via ett kapillärrör (se bild 1). Kapillärröret och transmitterns ”hals” gör att elektronikhuset värms upp väldigt lite vid höga mediatemperaturer. Systemet är fyllt med en livsmedelsgodkänd silikonolja. Silikonoljevolymen är så liten som 0,25 ml.

Transmitterns mätområde kan justeras inom vida gränser. Justerdonen är placerade i transmitterns anslutningsutrymme under ett lättöppnat skruvlock.

Elektroniken för mätvärdesbehandling och omvandling till utsignall finns i fyra utföranden, antingen enbart 4-20 mA, ETP90A, eller med kommunikation, ETP90H/PA/FF. Versionerna med kommunikation kan kommunicera med HART via 4-20 mA signalen eller via Profibus PA alternativt Foundation Fieldbus kommunikation. HART kommunikationen använder en standardiserad typ av överföring kallad FSK (Frequecy Skift Keying). Med hjälp av en PC med ett FSK modem kan transmittern enkelt konfigureras och underhållas. Lämplig PC mjukvara är tex. DOX9 eller Smartvision. En standardiserad HART handterminal kan också användas för konfigurering och underhåll av de viktigaste parametrarna i ETP90H.

Transmitter för differenstryck

2

Denna givare har en central piezoresistiv sensor förbunden med membrankamrarna via två kapillärrör.

Mediets tryck verkar på två skiljemembran som har liten fjäderkonstant. Ett överbelastningsmembran med anpassad fjäderkonstant är placerat mellan de båda skiljemembranen. Membrankamrarna och sensorn är fyllda med silikonolja (livsmedelsgodkänd). Trycket på båda sidor om överbelastnings-membranet överförs till sensorn med hjälp av silikonoljan.

Vid en tryckskillnad mellan de båda skiljemembranen inom givarens mätområden, kommer alla tre membranen att röra sig fritt. Vid överbelastning över mätområdet kommer dock det ena skiljemembranet att lägga sig mot den profilerade ytan medan överbelastningsmembranet fortfarande kan röra sig fritt. Differenstrycket över sensorn kan därmed inte öka ytterligare även om skillnaden mellan trycket mot skiljemembranen blir högre. Detta skyddar sensorn mot överbelastning och kortvariga tryckstötar.

Elektroniken utför kompensering för sensorns temperaturdrift med hjälp av kompenseringsvärden som har lagts in vid fabrikskalibrering. Även temperaturmätningen kalibreras. På samma sätt kompenseras för olinjäritet i sensorn.

Olika övervakningsfunktioner, som linjär, kvadratrot, kurvor etc, kan väljas.

Elektroniken utför beräkning för vald överföringsfunktion och därefter omvandlas det digitala värdet till en utsignal antingen för strömslingan 4–20 mA eller för kommunikationen. Det digitala värdet kan också läsas via HART-kommunikationen eller fältbusskommunikationen i valfri ingenjörsstorhet, procent eller ström.

ETP90 kan konfigureras/kalibreras till viss del med hjälp av tangenter och omkopplare i kopplingsutrymmet och fullt ut med hjälp av handterminal eller PC via HART-kommunikation eller fältbusskommunikation.